Seminar april 2023


Søndag 23. april Seminar ved Solveig Langkilde og Søren Grind


Kjære venner!


Vi inviterer til seminar 23. april med Solveig Langkilde og Søren Grind. Solveig og Søren

har besøkt oss mange ganger og bidratt med sine kunnskaper om Martinus åndsvitenskap.

Denne gangen tar de for seg de problemer som preger verden i dag, og som påvirker og

skaper problemer for mange mennesker.Å ha tillit til livet

I en tid av materialisme og med et mediefokus på mørket i verden, er det lett å bli fanget av

uro og frykttanker. Verden oppleves av mange som et farlig sted og skjebnen som noe helt

tilfeldig. Med Martinus evige verdensbilde finner vi et fundament, som setter hverdagen og

de globale begivenheter i en sammenheng som gir mening. Åndsvitenskapen viser lyset og

kjærligheten bak kulissene. Den viser at vi aldri er latt alene på livets vei og gir oss redskaper

til å håndtere en utfordrende tid.

Seminar vil bestå av tre deler:

1. Søren Å si ja til livet

2. Solveig Tillit til hvem?

3. Søren Bønn og meditasjon


Seminaret avholdes på Sølvsuper Helse og velferdssenter fra kl. 12 – 15.

Pris kr. 300, som betales ved inngang. Vi tar Vipps.  Alle er hjertelige velkommen.

Sølvsuper Sykehjem, Vebjørn Tandbergs vei 18