Seminar våren 2020

Kjære venner!

 

Vi har startet det nye året 2020 med et vær som skaper mørke og dystre opplevelser, og det ser ut til å dra ut i tid. Vil vi få oppleve lys igjen, eller skal det mørke og dystre vedvare og overta verden. Nei, vi vet jo at alt går i kretsløp og lyset vil overta vår verden, og gi oss den energien vi trenger for at vi igjen kan være et lys  for andre i vår verden. 

 

Søndag 22. mars         Seminar ved Bernt Hepsøe


Vi inviterer til vårt neste seminar som kommer til å bli helt elektrisk.

Det avholdes av Bernt Hepsøe og han skal snakke om  «Elektrisistet, tankekraft og livskraft».

 

I Bibelens skapelsesberetning står det:

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom og mørket lå over havet. Men Guds ånd svevde over vannet. Guds ånd er jo Guds bevissthet, som svevde over vannet, men hva er vannet? Jo vannet er partiklene, melkeveiene og galaksene. Eller det vi kaller materien. På samme måte svever vår ånd eller bevissthet i tomrommet mellom atomene i vår egen organisme.

 

Menneskene vet egentlig ikke hva elektrisitet er, men etter hvert vil de komme til å forstå, at alt det vi kaller elektrisitet, er en Guddommelig kraft, ja selve universets livskraft, der som Guds kraft svevde over vannene, som Bibelen sier i skapelsesberetningen.

 

Således er verdensaltet altså besjelet av ånd, av bevissthet, av tanker. Så hvordan tenker vi?

Skaper vi positiv elektrisitet eller negativ elektrisitet, og hvilken effekt har disse forskjellige

tankebølger for oss og for andre.


NB: Pris for dette seminaret er kr 200. Vi tar Vipps.

Enkel servering av te og kaffe underveis. De som ønsker, møtes til felles bespisning på et av byens utesteder etter seminaret.

 

Søndag 19. april         Seminar ved Karin Jansson


Tidens tegn, fri vilje og samvittighet

 

 

Seminarene avholdes på Sølvsuper sykehjem fra kl 12 – 15

 

Pris kr. 300, som betales ved inngang.

Alle er hjertelig velkommen.

Sølvsuper Sykehjem, Vebjørn Tandbergs vei 18