Søndag 26. november


     Seminar ved Bernt Hepsøe


        ET HØYERE TRINN I UTVIKLING – «KRISTI ANNET KOMME»

        Kjære venner!
        Vi inviterer til seminar søndag 26 november 2023 med vår egen Bernt.

Dommedagsfasen


Martinus sier at jorden er ganske visst inne i en mørkets krise, men denne krise er ikke en
unormal tilstand. Det er medregnet i guddommens skapeplan med å la menneskene oppleve
virkningene av deres «feilaktige» handlinger. Men denne mørketilstand er jo nettopp
fødselsveene til en ny verdensepoke som allerede på mange felt er begynt, og vil føre oss
opp på «et høyere utviklingstrinn».

Det vil si at samtidig som denne mørketilstand
kommer, vil lyset være i sterk konsentrert fremtreden. Og dette lys sier Martinus er «kristi
annet komme», og at dette «annet komme» er åpenbaringen av «talsmannen den hellige
ånd» som skal bringe menneskene den høyeste visdom og løfte oss opp på et høyere trinn i
utviklingen.

De mennesker som er utviklet til å ha interesse for denne høyeste opplysning,
utgjør til sammen «de kommende slekter», som Kristus har sagt skulle få tilsendt
«talsmannen den hellige ånd». Martinus forklarer at dette handler om utviklingen mot en
fremtidig kosmisk bevissthet.


Seminaret avholdes på Sølvsuper helse og velferdssenter fra kl. 12 – 15
Pris kr. 200, som betales ved inngang.
Vi tar Vipps
Alle er hjertelig velkomne!

Sølvsuper Sykehjem, Vebjørn Tandbergs vei 18